Aktualno

Usvojena Odluka o odabiru projekta u okviru 2. Natječaja za Mjeru 1.2.!
Usvojena Odluka o odabiru projekta u okviru 2. Natječaja za Mjeru 1.2.!
  • 22.09.2021.

Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku o odabiru projekta u okviru Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture"

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 07. rujna 2021. godine usvojene su Odluke o odabiru projekata u okviru Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture".

FLAG natječaj raspisan je u okviru strateškog cilja 1 iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora radi jačanja konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora.

Na natječaj je pristigla jedna projektna prijava koja je nakon provedenog postupka ocijenjena pozitivno.

Konačni prag raspoloživih sredstava za dodjelu potpore u okviru natječaja za Mjeru 1.2. iznosio je  2.425.560,82 HRK dok odobreni iznos sredstava iznosi 172.731,64 HRK.

Projektnu prijavu možete pronaći u rubrici "rezultati natječaja" ovdje.