Zatvoreni natječaji

Drugi natječaj FLAG za Mjeru 1.2.
  • 21.12.2020.
  • Zatvoren

FLAG "Tri mora" obavještava sve zainteresirane prijavitelje da su u tijeku pripreme za objavu 2. Natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribartsva i akvakulture" iz LRSR Tri mora

Područje FLAG-a Tri mora karakterizira dugogodišnja tradicija ribarstva i snažan lokalni identitet vezan uz ribarsko nasljeđe što potvrđuju podatci obrađeni u analizi stanja. Intervencijama u okviru ovog cilja želi se ojačati konkurentnost i održivost sektora ribarstva sa direktnim unaprjeđenjem infrastrukture kao i razvoj proizvoda i modernizacija sredstava za rad subjekata u ribarstvu. Mjera 1.2. poduprijeti će aktivnosti koje će rezultirati jačanjem kapaciteta poduzetnika u ribarstvu i akvakulturi. Mjerom će se potaknuti korisnike u primjeni inovacija (novih tehnologija i materijala) posebno usmjerenih energetskoj učinkovitosti ili smanjenju utjecaja na okoliš, unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta, kako bi se unaprijedio razvoj poduzetnika s tehnološkog gledišta u cilju unaprjeđenja održivosti poslovanja.. Ulaganja u prerađivačke djelatnosti povećati će održivost i konkurentnost na tržištu te omogućiti razvoj novih proizvoda ribarstva i akvakulture te adekvatno zbrinjavanje ili obradu nusproizvoda nastalih prilikom prerade ili onih koji ne mogu biti namijenjeni ljudskoj prehrani.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 321.394,04 EUR ( 2.425.560,82 HRK).

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" odnositi će se na  sljedeće kategorije ulaganja;

  1. Ulaganja u građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje i/ili skladištenje proizvoda ribarstva i/ili akvakulture u svrhu modernizacije poslovanja i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
  2. Ulaganja u opremanje objekata ugostitelja – prvih kupaca ribe: nabava opreme i/ili IKT rješenja i/ili sustava za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje ;
  3. Ulaganja u nabavu i/ili opremanje specijaliziranih vozila (npr. hladnjača) u svrhu jačanja distribucije proizvoda ribarstva i akvakulture;
  4. Promidžbene aktivnosti

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2 su gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno članku 2. točki f) Pravilnika za provedbu LRSR (NN, br. 27/2019, 77/2020) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo

 

Nositelji moraju ispunjavati i druge uvjete koji će detaljno biti propisani FLAG Natječajem.

O svim važnim informacijama vezanim za objavu natječaja zainteresirani korisnici s FLAG područja biti će obaviješteni putem mrežne stranice FLAG -a "Tri mora".