Zatvoreni natječaji

Objavljen natječaj LAGUR-a "Tri mora", Mjera 1.1. Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe
 • 19.12.2019.
 • Zatvoren

VRLO VAŽNA OBAVIJEST! PROMJENA ADRESE ZA SLANJE PISMENA!

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 14.04.2023. usvojena je Odluka o izmjeni adrese sjedišta i adrese za slanje pismena u okviru svih FLAG Natječaja. Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi korisnici FLAG Natječaja da od ponedjeljka 17.04.2023. svoja pismena vezana za projektne prijave, umjesto na adresu Nikole Tavelića 11 u Posedarju sada dostavljaju na adresu;

Lokalna akcijska grupa "Tri mora"

Centar za razvoj i edukaciju

Grabi 26, 23241 Poličnik (uz obvezne napomene propisane natječajem za svaku vrstu zahtjeva)

 

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE!

Dana 04. studenog 2021. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_FM3-02-018, UB_03-21-2 o Izmjeni Odluke o usvajanju teksta natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.1."Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na Poglavlje 7. teksta natječaja, Prilog I i II natječaja. Ovdje možete preuzeti Odluku. U ostalom dijelu nije bilo izmjena.

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE!

Dana 15. travnja 2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_FM3-02-006, UB_03-20-2 o Izmjeni Odluke o usvajanju teksta natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.1."Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava na FLAG Natječaj time da se isti produžuje do 01.06.2020. godine. U ostalome dijelu tekst Natječaja za Mjeru 1.1. ostaje neizmjenjen. Odluku možete preuzeti ovdje.

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE!

Dana 24.02.2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_FM3-02-003, UB_03-20-7 o Izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava na FLAG Natječaj na način da se isti produljuje za daljnjih mjesec dana. Odluku možete preuzeti ovdje.

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE!

Dana 27. siječnja 2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_FM3-02-002, UB_03-20-2 o usvajanju Izmjena odluke o o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za mjeru 1.1. „Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na Obrazac 1.B Lista troškova_V4 zbog tehničkih grešaka sukladno čl.24. st. 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN,27/19). Odluku možete preuzeti ovdje.

Napomena!

Izmijenjeni Obrazac 1. B Lista troškova_V5 možete preuzeti u dokumentima.

Prijašnji Obrazac 1.B Lista troškova_V4 stavljen je izvan snage.

 

Dana 19.12.2019. FLAG "Tri mora" objavljuje 1. FLAG Natječaj za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora".

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 27.01.2020. godine i traje do 01.06.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. iznose 673.200,00 EUR odnosno 5.080.640,40 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR, odnosno 45.282,00 HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 180.000,00 EUR, odnosno 1.358.460,00 HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Osnovni podaci o natječaju:
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 19.12.2019

Rok za prijavu: 04.05.2020. 01.06.2020.

Iznos sredstava: 5.080.640,40 HRK

Krajni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2022.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 • E-mailom: natjecaj.3mora@gmail.com

 • Osobno u vrijeme konzultacija, u sjedištu FLAG-a „Tri mora“ na adresi Nikole Tavelića 11, 23242 Posedarje 

        Vrijeme konzultacija biti će objavljeno na web stranici FLAG-a 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. „"Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora", čija je svrha poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture i potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe na ribarstvenom području FLAG-a Tri mora.

Opći cilj FLAG natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Jačanje konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Mjere 1.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje tri kriterija:

 • - Zajednički korisnik,
 • - Zajednički interes i
 • - Inovativna značajka.

 

Intenzitet potpore prihvatljivih troškova za operacije koje ne provodi javnopravno tijelo već operacije provode organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije sukladno Prilogu I Uredbe (EU) br. 508/2014, a ne zadovoljavaju kriterije zajedničkog interesa i inovativnih značajki na lokalnoj razini iznosi 75% ukupno prihvatljvih troškova.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u poglavlju 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.1. su:

 • Prema tipu: Udruženja u ribarstvu/organizacije ribara, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i  akvakulture; javnopravno tijelo; poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo);
 • Prema kategoriji (rangu): mikro, malo ili srednje poduzeće (ako je primjenjivo); 
 • Prihvatljivi nositelji temeljem poglavlja 3.1. i 5. teksta Natječaja su i subjekti u poslovanju s hranom koji  ispunjavaju uvjete propisane za subjekte u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti sukladno Upisniku registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu i/ili subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti sukladno Upisniku registriranih objekata u skladu s posebnim propisima koji reguliraju poslovanje s hranom.

 

Nositelj projekta mora imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojeni proizvodni pogon ili biti nositelj koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture ili nositelj koncesijskog odobrenja za upravljanje lučkim područjem unutar ribarstvenog područja FLAG-a "Tri mora".

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

 1. Ulaganja u građenje i/ili nabavu i/ili opremanje prostora/objekata privezišta, istezališta, lučica i gatova uključujući specijalizirane dizalice, prostora/objekata za popravak i servis plovila i/ili ribarskih/akvakulturnih alata uključujući i/ili skladišne prostore/objekte ribarskih/akvakulturnih alata;
 2. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture;
 3. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata „brze“ prehrane s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 4. Razvoj inovativnih kanala prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture korištenjem IKT sustava;
 5. Edukativne aktivnosti o važnosti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
 6. Promidžbene aktivnosti

 

PITANJA I ODGOVORI U OKVIRU MJERE 1.1;

1. Pitanje i odgovor od 06.03.2020. godine

Novo!3. Izmjena Tekst FLAG natjecaja_FLAG 3M_M 1.1_V.3 -converted.pdf
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_V.5.docx
Obrazac 1.B Lista troškova_V.4.xlsx
Obrazac 1.B Lista troškova_V.5.xlsx
Obrazac 1.C.1 Odrzivost projekta_Izracun neto prihoda_V.4.xlsx
Obrazac 1.C.2 Odrzivost projekta_V.4.xlsx
Obrazac 2. B Izjava Nositelja projekta_V.4.docx
Obrazac 2. A Izjava Nositelja projekta u partnerstvu_V.4.docx
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu_V.4.docx
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_V.4.docx
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda_V.4.xlsx
Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_V.4.docx
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_V.4.docx
Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu_V.4.docx
Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima_V.4.xlsx
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca_V.4.xlsx
Obrazac 10. Izvjesce o napretku_V.4.docx
Obrazac 11. Izjava vlasnika nekretnine_V.4.docx
Obrazac 12. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja_V.4.docx
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena_V.4_LINKATI.docx
Novo!PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_.pdf
Novo!PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_ (2).pdf
PRILOG III LPT-Pravila i upute za izracun troskova_V.4.pdf
Prilog IV Pravila i upute za provedbu nabave.pdf
Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_.pdf
Prilog VI Lokalna razvojna strategija_LAGUR TRI MORA.pdf
Prilog VII Pravilnik-o-provedbi-LRSR-NN-27_19.pdf
Prilog VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata LRSR Tri mora.pdf
Prilog IX Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu.pdf
Prilog X Upute-za-čuvanje-dokumentacije.pdf
Prilog XI Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf
Prilog XII Vodič_Definicija-MSP-a-1.pdf
Prilog XIII Uputa-za-popunjavanje-obrasca-Zahtjeva-za-kontrolu-na-terenu-u-ranijoj-fazi.pdf
Staro! Tekst FLAG natjecaja_FLAG 3M_M 1.1_V.1.1.pdf
Staro!PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP_V.5.pdf
Staro!PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI_V.4.pdf

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 25.09.2020. donesene su Odluke o odabiru projekata te je temeljem rezultata cjelokupno provedenog postupka i konačnosti Odluka usvojena Odluka o utvrđivanju Konačne rang liste u okviru natječaja za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe".

Popis odabranih projekata nalazi se ovdje